Asiakaspalvelu 044 4456 109
Haapajärven Lämpö Oy – Historia

Haapajärven Lämpö Oy – Historia

Historia

Haapajärven Lämpö Oy on perustettu 25.7.1979. Osakkaina ovat olleet Haapajärven kaupunki, Finn-Hasa, KOP, SP, SYP, ja OP. Kaupparekisteriin yhtiö on merkitty 2.11.1979. Yhtiön toimialana oli lämmön tuotanto ja jakelu.

Vuonna 1982 Haapajärven kaupunki osti itselleen kaikki yrityksen yksityisten omistamat osakkeet ja näin ollen kaupungista tuli Haapajärven Lämpö Oy:n sataprosenttinen omistaja. Kaupunki möi omistamiansa Haapajärven Lämpö Oy:n osakkeita vuonna 1998 Haapajärven HA-SA Oy:lle ja Tiivi Oy:lle.  Kaupunki omistaa tällä hetkellä 75 % Haapajärven Lämpö Oy:n osakkeista ja Haapajärven HA-SA Oy 25 % .

Lämpölaitokset ja toiminta

Toiminta alkoi Esson kohdalta. Keskuksena oli 1 MW:n siirrettävä turvekeskus, jonka kaupunki hankki jo vuonna 1978. Sillä lämpenivät virastokeskuksen ja lukion rakennukset. Vuonna 1979 hankittiin 3 MW:n KPA-keskus ja vuonna 1980 rinnalle hankittiin 4,2 MW:n KPA-kattila. Näiden polttoaineena käytettiin sahausjätettä ja turvetta. Tehon tarpeen lisääntyessä vuonna 1981 hankittiin 4,8 MW:n raskasöljylaitos, koska KPA-kattiloista ei saatu riittävästi tehoja, eikä 1 MW:n turvekeskusta voitu käyttää pienemmän rakennepaineen takia, vaan se myytiin.

Lisätehon saamiseksi yhtiöön hankittiin vuonna 1987 2,9 MW:n raskasöljylaitos käytettynä Ylivieskan Kaukolämpö Oy:ltä, joka nykyisin toimii varalaitoksena. Läänin ympäristöviranomaisten kehotuksesta vuonna 1988 uusittiin KPA-laitoksen savupiiput 16-metrisistä 40-metrisiin. Seuraavana vuonna hankittiin 3,0 MW:n raskasöljykeskus lisätehon saamiseksi.

KPA-laitoksen suunnittelu aloitettiin vuonna 1990 yhdessä Oulaisten Lämpö Oy:n kanssa. Kannattavuusselvityksen ja suunnittelun hoiti Lämpöinsinöörit Lahdesta. Lämpökeskukselle ostettiin lisätilaksi entinen Junnikkalan autokorjaamon tontti. Laitoksen rakentaminen käynnistyi vuonna 1992 ja seuraavana vuonna maaherra Eino Siuruainen vihki uuden 7 MW:n KPA-laitoksen käyttöön. Laitoksen rakentamisen yhteydessä uusittiin ja suurennettiin linjoja sahalle päin, samoin keskustaan lähtevät runkolinjat. Aikaisemmin hankitut 4 MW:n ja 2,5 MW:n raskasöljykeskukset kytkettiin toimimaan uuden KPA-laitoksen rinnalla. Niiden automatiikka uusittiin ja niiden ohjaus muutettiin suoritettavaksi KPA-keskuksen valvomosta. Vuosina 1979 ja 1980 hankittu KPA-keskus purettiin pois käytöstä.

Haapajärven terveyskeskus liitettiin kaukolämpöverkkoon vuonna 1994 ja sairaalan 1,3 MW:n raskasöljylaitos kytkettiin verkkoon varalaitokseksi. Vuonna 1996 ostettiin 4 MW:n raskasöljykattila toimintavarmuuden lisäämiseksi.
Vuonna 2000 lisääntyneen tehontarpeen vuoksi KPA-kattilan teho nostettiin 11,8 MW:iin muutostöiden avulla. Lisäksi hankittiin savukaasupesuri lisätehon saamiseksi ja hiukkaspäästöjen pitämiseksi alhaalla. Vuonna 2005 KPA-kattilan teho nostettiin muutosinvestoinnin avulla 17 MW:iin. Lisäteho tarvittiin, kun verkosto laajennettiin koskemaan Palomäen teollisuusaluetta.