Asiakaspalvelu 044 4456 109
Ympäristöystävällisyys

Ympäristöystävällisyys

 • päästöt vaikuttavat todella vähäisiltä WHO:n raja-arvoihin verrattuna, ainahan teollisessa toiminnassa päästöjä syntyy
  • Ilmatieteenlaitoksen mittaustenpisteiden mukaan pienhiukkasten taustapitoisuuksien määrä vaihtelee 1-10 μg/m³. Uusi biohybridilaitos tulee alittamaan pienhiukkasten taustapitoisuudet reilusti. Kokonaisuutena päästömäärä vähenee radikaalisti verrattuna nykyiseen Rantakadulla sijaitsevaan laitokseen. (JA 27.6.2018)
 • ilmoitettava kuntalaisille millaisia terveysvaikutuksia hankkeesta syntyy
  • Ilmatieteenlaitoksen mittaustenpisteiden mukaan pienhiukkasten taustapitoisuuksien määrä vaihtelee 1-10 μg/m³. Uusi biohybridilaitos tulee alittamaan pienhiukkasten taustapitoisuudet reilusti. (JA 27.6.2018)
 • tehtävä vertailuanalyysi vaihtoehtoisista sijoituspaikoista Ouluntie ja Pyhäjärventie
  • Asiaa on tutkittu ja teoriassa paikat olisi mahdollista, Rantakadun tontti sijoitus paikkana on kokonaisedullisin. (JA 27.6.2018)
 • ympäristöystävällisyys kuulostaa hyvältä, haitat eivät ole havaittavissa ainakaan Haapalankadulla, uusi laitos tarpeeseen
  • Uuden biohybridilaitoksen päästömäärä vähenee radikaalisti verrattuna nykyiseen Rantakadulla sijaitsevaan laitokseen. (JA 27.6.2018)
 • tärkeä että melu sekä päästöt mahdollisimman vähäksi
  • Melu ja ilmanpäästöt ovat meidän tärkeimpiä asioita ja niiden vaikutukset minimoidaan projektin aikana.(JA 18.6.2018)
 • onko hiukkaspäästökartoitukseen huomioitu myös sahan päästöt
  • Ei ole. Päästöjen leviämismallilaskelmat koskevat ainoastaan meidän kattilasta tulevia päästöjä, me emme vastaa muiden aiheuttamista hiukkaspäästöistä. Pitää muistaa, että leviämismallilaskelmat on tehty teoreettisten maksimipäästöjen ja epäedullisimman meteorologisen tilanteen mukaan. Leviämismallilaskelmissa ei ole huomioitu savukaasujen sähkösuodatinta eikä savukaasupesuria niin päästöt ovat vain murto-osa raja-arvoista.(JA 18.6.2018)
 • toivon, että rakennetaan mahdollisimman hyvät suoja-aidat, että pölyhaitat saadaan minimoitua
  • Uuden suoja-aidan selvitystyö on jo menossa ja tiedotamme asiasta kun se etenee.(JA 18.6.2018)
 • jos Rantakadun laitoksella ei ole putsareita niin käyttökieltoon, loppuisi nokisade
  • Rantakadun laitoksella on sähkösuodatin savukaasujen puhdistukseen. ”Nokisade” on johtunut siitä, kun rantakadulla poltettiin vielä raskasta polttoöljyä varakattilassa ja öljyn laatu heitteli todella paljon. Nyt varakattila on vaihdettu kevyeen polttoöljyyn, niin nokeamista ei tule.(JA 18.6.2018)
 • ottakaa oikeasti toimiva teknologia käyttöön ei susia kuten Rantakadun laitos (melu, pöly ja hiukkaset)
  • Käytemme parasta mahdollista teknologiaa, mitä markkinoilla on saatavilla, tämän kokoluokan laitoksiin.(JA 18.6.2018)
 • huomioitava päästöjen alueella asuvien mielipide
  • Juuri tämän takia me järjestimme yleisötilaisuuden, missä ihmiset pääsivät kyselemään ja jättämään kysymyksiä hanketta koskien. Me haluamme tehdä kaikki hankkeen vaiheet avoimesti ja läpinäkyvästi.(JA 18.6.2018)
 • tuleeko laitoksella vaikutuksia vesistöön
  • Vesistövaikutuksia tulee vain savukaasujen pesurin osalta. Savukaasupesurin lauhdevedet puhdistetaan, neutralisoidaan tarpeen mukaan, lämmöt otetaan talteen ja sen jälkeen ne lasketaan hulevesiverkkoon.(JA 18.6.2018)
 • huomioitava myös muut kuin piipun päästä tulevat haitat ja ilmoitettava kuntalaisille
  • Me voimme vain kertoa sen mikä koskee Haapajärven Lämpö Oy:tä. Tiedotamme projektin aikana kaikista haitoista sekä varsinkin positiivisista vaikutuksista.(JA 18.6.2018)
 • ympäristövaikutukset läpinäkyviksi
  • Juurin tämän takia me järjestimme yleisötilaisuuden. (JA 18.6.2018)