Asiakaspalvelu 044 4456 109
Vapaa sana

Vapaa sana

 • Ouluntielle ei taida teollisuutta muodostua, onko tarpeen varautua siihen?
  • Meidän on otettava huomioon kaikki meidän verkon alueella olevat laajennus mahdollisuudet. (JA 14.6.2018)
 • miksi Rantakadulle tehtiin tuo pieni, tehoton laitos, lyhytnäköisyyttä?
  • Kun Rantakadun laitos valmistui vuonna 2008, se oli teholtaan oikean kokoinen ja sen ajan ympäristömääräysten mukainen. Laitoksen tehoa nostettiin 2012 tehon tarpeen noususta johtuen ja nyt kun ympäristömääräykset ovat muuttunut niin, laitokseen ei enää kannata investoida savukaasujen puhdistusjärjestelmiin, lisäksi investointi pudottaisi laitoksen tehoa (JA 14.6.2018)
 • sijainti vaikuttaa kokonaisuutta ajatellen optimaaliselta Sahaan nähden, vaikea kuvitella parempaa paikkaa tällä tietoa
  • Meidän tutkimustemme mukaan laitoksen optimaalisin paikka on Rantakadun tontilla. Paikalla on myös suuri merkitys kaupungin verkkoon, tällä järjestelyllä vältetään yli kuuman veden pääsyä kaupungin verkkoon ja sitä myötä myös energiatehokkuus paranee koko kaukolämpöverkossa. (JA 14.6.2018)
 • kiitos hyvästä tilaisuudesta, tarjoilusta. Mikrofonin käyttö olisi suotavaa
  • Olkaa hyvä. Kiitos kommentista, huomioin mikrofonin käytön seuraavalla kerralla. (JA 14.6.2018)
 • paikka ok, kiitos hyvästä esityksestä
  •  Olkaa hyvä ja kiitos kommentista (JA 14.6.2018)
 • laitoksen päästöön laskettava myös välivarastoinnin polttoaineen päästö
  • Välivarastoinnin osalta meillä on keskustelut HaSan kanssa ja siihen mietitään erinlaisia ratkaisuja malleja, jolla päästäisiin eroon välivarastoinnista. (JA 27.6.2018)
 • laitoksen sijoittelu pois asutuksen keskeltä
  • Jos laitos sijoitetaan muualle kuin Rantakadun tontille, se nostaa kaukolämpölinjan investointia, sekä verkostohäviön, polttoaineeen ja kaukolämmön pumppauksen kustannuksia. Kustannukset pelkästään näiden osalta tarkoittaa, että keskimääräisen omakotitalon kaukolämpö kustannukset nousee vuodessa noin 150 €. (JA 27.6.2018)
 • onko suomessa toisella paikkakunnalla samanlainen lämpölaitos asutuksen keskellä, missä? mitkä kokemukset?
  • Kyllä niitä on esim. Lempäälän Lämpö/Lempäälän Energia, itse en voi kommentoida sitä mitkä ovat kokemukset, mutta ovat luvanneet, että kyseiseen yhtiöön voi olla yhteydessä. (JA 15.6.2018)
 • tariffi on tärkeä vetovoimaisuus tekijä, josta kannattaisi puhua enemmän
  • Olemme samaa mieltä ja siksi laitoksen sijoitus on juuri Rantakadun tontilla, että saamme pidettyä hinnan edelleen kilpailukykyisenä muihinkin energiamuotoihin nähden. Edullisella hinnalla on vielä iso merkitys HaSa Oy:lle. (JA 27.6.2018)
 • sijainti ok, mutta kriittinen. Päästöt jne. saadaan varmistettua laadukkaalla kumppaneilla / teknologialla
  • Projektissa on nimenomaan tarkoitus käyttää parasta mahdollista saatavilla olevaa teknologiaa. (JA 15.6.2018)
 • Melu, uusi laitos riittävän suuri, ettei vanhoja tarvitse ajaa huipputehojen aikaan täysillä
  • Uusi biolaitos on mitoitettu niin, että vanhat laitokset ovat vain osateholla päällä, kun niitä tarvitaan. (JA 18.6.2018)
 • valvomojärjestelmän yhtenäistäminen myös vanhoihin
  • Uudella biolämpölaitokselta tullaan valvomaan myös Viikatetien ja Rantakadun kattiloita. (JA 15.6.2018)
 • päästöjen alueella asuvien lämmönhintaa laskettava
  • Valtioneuvoston asetukset 1065/2017 velvoittaa uusia laitoksia vähentämään ilmanpäästöja. Ilmatieteenlaitoksen leviämismalli olettaa pahimmat  meteorologiset olosuhteet sekä sallitut maksimi päästöt. Malli osoittaa, että uuden laitoksen hiukkaspäästöt (0,9 μg/m³) ovat murto-osa sallituista raja-arvoista. Pitää muistaa, että uuden biohybridilaitoksen teknologia tulee alittamaan ilmatieteenlaitoksen olettamat maksimi päästöt reilusti.  Kokonaisuutena päästömäärä vähenee radikaalisti verrattuna nykyiseen Rantakadulla sijaitsevaan laitokseen. Ilmatieteenlaitoksen mittaustenpisteiden mukaan pienhiukkasten taustapitoisuuksien määrä vaihtelee 1-10 μg/m³.  (JA 27.6.2018)
 • siirtäkää saha ja laitos sivummalle
  • Sahan kohdalla siirto on kyllä mahdoton. Lämpölaitoksen sijoituspaikkoja on tutkittu etukäteen ja rantakadun paikka on kokonaisedullisin asiakkaille niin kuin myös lämpöyhtiölle. (JA 15.6.2018)