Asiakaspalvelu 044 4456 109
Älykkäät ratkaisut

Älykkäät ratkaisut

Älykkäät ratkaisut mahdollistavat kaukolämmön ja muiden energiajärjestelmien integroitumisen

 

Kaukolämmön älykkäät ratkaisut kehittyvät jatkuvasti, mikä edistää muun muassa erilaisten energiajärjestelmien tehokkaan yhteistyön. Integroituminen mahdollistaa paitsi vihreämmän kaukolämmön tuotannon, myös kokonaisvaltaisten palveluiden tarjoamista alemmilla kustannuksilla.

“Tämänhetkisen niin sanotun energiamurroksen aikana uusiutuvien energiamuotojen tuotanto on alkanut kasvaa, mutta kaukolämpö ei ole saanut kovin trendikästä imagoa muutoksen varrella – vaikka syytä olisikin. Murroksen edetessä ja energian varastoinnin tuodessa haasteita kaukolämpö on merkittävässä roolissa.”, kertoo Kai-Kristian Koskinen, Valkeakosken Energia Oy:n energiajohtaja.

Energiantuotanto on muuttunut monin tavoin, mutta silti hiukan vanhentunut ajattelutapa kaukolämmöstä on myös Eero Niemitalolle, Pori Energia Oy:n energiapalveluiden johtajalle, tuttu ilmiö.

“Kaukolämpö mielletään vielä usein vähän vanhanaikaiseksi lämmitysmuodoksi, mutta todellisuudessa se on hieno, pohjoismainen “keksintö”. Kun älykkäät järjestelmät lisääntyvät ja sääriippuvaisen sähkön käyttö lisääntyy, kaukolämpöjärjestelmät auttavat ohjaamaan edullista ja ympäristöystävällistä sähköä tehokkaasti lämmöntuotantoon”, Niemitalo sanoo.

 

Tarkkailussa kustannustehokkain lämmöntuotantotapa

Eri järjestelmien integroitumisen keskiössä on lämmön tuotannon energiatehokkuus sekä samalla kustannuksissa säästäminen.

Kaukolämpöverkko itsessään voi toimia ikään kuin energiaa varastoivana akkuna esimerkiksi silloin, kun esimerkiksi tuulivoimalla tuotetun sähkön tuotanto ylittää kysynnän. Älykkäät ominaisuudet mahdollistavat sähkön ja lämmön tuotannon kannalta tärkeiden seikkojen mittaamisen ja ennakoinnin. Esimerkiksi sääolosuhteiden mukaan voidaan ennakoida kiinteistöjen lämmöntarvetta ja optimoida kaukolämmön tuotantotapaa.

“Kun esimerkiksi tuulivoiman sähköntuotannossa ylimääräistä energiaa varastoidaan lämmöksi, tarvitaan älykkäitä ominaisuuksia ja ratkaisuja, joilla näitä ohjataan. Muun muassa sääennusteiden ja tuulen voimakkuuden selvittämisen avulla voidaan arvioida, kuinka paljon energiaa saadaan”, Koskinen kertoo.

 

Enemmän tietoa, parempaa kaukolämpöä

Kotien ja kiinteistöjen lämmittämisen sijaan kaukolämmön tuotanto on yhä enemmän olosuhdepalvelujen tarjoamista, jolloin asiakas hyötyy enemmän: kustannustehokkaampi kaukolämmön tuotanto tietää sekä pienempiä lämmityslaskuja, että aina tasaista ja mukavaa lämpötilaa.

“Kaiken keskiössä on rakentaa asiakkaille palveluita, jotka hyödyttävät heitä eniten ja tällöin älykkäät ominaisuudet ovat avainasemassa. Kartoitamme jatkuvasti, mitä erilaisia teknologioita ja älykkäitä ratkaisuja voidaan hyödyntää kaukolämmön tuotannon ja olosuhdepalveluiden kehityksessä. Kun tietoa kerätään jatkuvasti enemmän ja tehokkaammin, sitä voidaan myös hyödyntää paremmin”, Niemitalo kertoo.

 

Kauko Lämmön tärpit:

“Kaukolämpö on kaikkea muuta kuin vanhanaikaista, jos jokin tänä päivänä kehittyy nopeasti, niin se on kaukolämpö.

  • Uusiutuvilla energianlähteillä tuotettava sähkö yhdistettynä kaukolämmön tuotantoon on tehokas ja ympäristöystävällinen tapa tuottaa lämpöä.
  • Esimerkiksi tuulivoiman tuotannon ylittäessä hetkittäisesti sähkön kysynnän, voidaan älykkäällä ohjauksella käyttää tai varastoida lämpönä kaukolämpöjärjestelmässä.
  • Älykkäät ratkaisut mahdollistavat parempien olosuhdepalveluiden tarjoamisen, sillä älykkyyden lisääntyessä myös itse palvelukin on paljon parempaa kuin joitain vuosia sitten.”